Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 


Formand for bestyrelsen ved Institut for Gruppeanalyse i Aarhus
Heidi Sørensen
hs@stoa.dk


Koordinator for lærergruppen ved Institut for Gruppeanalyse i Aarhus
Kristian Rokkedal
krisrokk@rm.dk 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov