Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Uddannelserne ved IGA Århus
Om den 2-årige gruppepsykoterapeutiske uddannelse (GPU)
"Den to-årige gruppeterapeutiske uddannelse har været spændende og meget brugbar i mit arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor jeg har en terapeutisk ungegruppe og planlægger opstart af endnu én. Uddannelsen har bibragt væsentlig viden og indsigt i såvel gruppeterapi som gruppeprocesser, hvilket jeg også har stor gavn af i forhold til supervisions- og konsulentopgaver samt mine øvrige samarbejdsrelationer".
Jesper Thybo, psykolog, Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense.

Om den 3-årige gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse (GOL)
"Jeg afsluttede den 3 årige organisatoriske gruppeanalytiske uddannelse i 2002 v IGA Århus. Uddannelsen er noget af det bedste jeg har gjort for mig selv, både fagligt, personligt og helt privat! I forhold til det rent faglige udbytte, så har den indsigt, viden og forståelse uddannelsen gav mig i forhold til processer i organisationer/relationer været en meget stor hjælp i mit arbejde som leder".
Mette Krøyer, oversygeplejerske.Læs mere >
Seminar med den engelske gruppeanalytiker Farhad Dalal fredag den 27. januar 2017
I samarbejde med Center for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Midtjylland arrangerer Institut for Gruppeanalyse (IGA) i Aarhus seminar med den engelske gruppeanalytiker og psykoterapeut Farhad Dalal med emnet

The Analytic and the Relational - Inquiring into Practice

Farhad Dalal vil i sin præsentation diskutere skiftet fra den klassiske analytiske tilgang til den relationelle psykoanalyse, hvor den terapeutiske relation og forståelsen af, at vi skabes i relationer er central. Dalal diskuterer udfordringer i at lave dette skifte gennem inddragelse af udviklingen i hans egen praksis. I præsentationen kommer han omkring den postmodernistiske sociale forståelse, magtrelationer og den terapeutiske proces. Hvordan skal man som terapeut være til stede i relationen med den-som-kommer-efter-hjælp?Læs mere >
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov