Institut for GruppeAnalyse i Århus
 
 
 
Uddannelserne ved IGA Århus
Gruppeterapi og gruppeterapeutisk viden er særdeles anvendelig både indenfor psykiatrien, i psykologisk behandling og i arbejdet med organisationer. Gruppeanalyse har som målsætning at videreudvikle arbejdet med og forståelse for arbejdet med grupper.

Der er mulighed for tre forskellige uddannelser ved Institut for Gruppeanalyse (IGA) i Århus:
2-årig gruppepsykoterapeutisk uddannelse (GPU)
2-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse (GOL)
4-årig gruppeanalytisk diplomuddannelse (GAD)

De næste uddannelsesforløb starter i september 2019. Der er nu åbent for tilmeldinger til uddannelserne.
Ansøgningsfrist er april måned 2019.

Læs mere >
Etikregler for Institut for Gruppeanalyse i Aarhus
IGA Aarhus` etikudvalget har udarbejdet et nyt etikregelsæt, som blev vedtaget på den sidste generalforsamling. Etikreglerne er gældende for alle medlemmer af IGA Aarhus samt for kandidaterne (de uddannelsessøgende) ved instituttet.

God læselyst!

Læs mere >
 
Copyright 2007-2012 IGA-Århus, Harald Selmers Vej 66, 8240 Risskov