Den X:e nordiska gruppkonferencen i september 2019

Hvornår?
05. september 2019 - 07. september 2019

Hvor?
Stokholm, Sverige

Att Läka & Leka-konst och kultur i gruppen
Den 5-7 september 2019 bjuder vi in till
den X:e Nordiska konferensen i gruppsykoterapi.
Gå in på: nordiskgruppkonferens.se för mer information och anmä